Wynagrodzenie notariusza

Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera taksę notarialną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), powiększoną o należny podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki VAT.

Wysokość taksy notarialnej zależna jest od kilku czynników, to jest: od rodzaju czynności notarialnej, wartości przedmiotu czynności, a także przewidywanego nakładu pracy. Ostateczną kwotę wynagrodzenia notariusz ustala każdorazowo w drodze indywidualnych uzgodnień z klientami.

Opłaty i podatki

Poza taksą notarialną notariusz pobiera:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • podatek od spadków i darowizn (SiD),
  • opłatę sądową.

Pobrane podatki i opłaty sądowe notariusz przekazuje na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych oraz sądów.

Sposoby płatności

Kancelaria akceptuje płatności:

  • gotówką,
  • kartą płatniczą – tylko taksa notarialna, podatki i opłaty sądowe gotówką bądź przelewem,
  • przelewem, po uprzednim uzgodnieniu lub w przypadku stałej współpracy z kancelarią.

Numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A.: 79 1090 2398 0000 0001 3733 5222

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksę notarialną, podatki oraz opłaty sądowe) prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii.

Kontakt

Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

+48 71 337 38 08

+48 502 478 419

kancelaria@notariuszkrzyki.pl

Kancelaria Notarialna Magdalena Winiarska Notariusz

52-129 Wrocław, ul. Sarnia 2 (II piętro budynku Sarnia Point),

NIP: 924 169 90 64

REGON: 381142383