Jestem absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. W 2018 roku zostałam powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.

Prowadzę Kancelarię Notarialną we Wrocławiu od 2018 roku. Jako osoba zaufania publicznego, powołana jestem do dokonywania czynności prawnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Dokonując czynności notarialnych zachowuję bezstronność, należytą staranność oraz normy etyki zawodowej, gwarantując bezpieczeństwo obrotu prawnego. Czynności dokonywane przeze mnie mają charakter dokumentu urzędowego.

Kancelaria Notarialna prowadzi profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zapewniając rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Podczas wykonywania czynności zespół Kancelarii przestrzega przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasady bezstronności. Doświadczenie połączone z należytą starannością zapewnią Państwu bezpieczeństwo i ochronę interesów.

Siedziba Kancelarii Notarialnej mieści się we Wrocławiu przy ulicy Sarniej 2, na II piętrze budynku Sarnia Point na osiedlu Jagodno.

Informacje dotyczące czynności notarialnych (w tym: wysokość kosztów, podatków i innych opłat oraz wymaganych dokumentów) udzielane są nieodpłatnie. W tym celu prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii.

Zdjęcia Kancelarii