Dziennik Ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp

Księgi Wieczyste online

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

KRS online

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

Rada Izby Notarialnej we Wrocławiu

http://www.wroclaw.notariat.info.pl/

Krajowa Rada Notarialna

https://krn.org.pl/

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

http://www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=97

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu

http://www.kataster.wroc.pl/

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

http://bip.zgkikm.wroc.pl/

Urząd Miejski Wrocławia

https://www.wroclaw.pl/urzad-miejski-wroclawia

Lista tłumaczy przysięgłych

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html